Tăng cường koiểm tra đột xuất những casino dành cho người nước ngoài rasheedf.com

Bộ Tài chính đòi hỏi Bộ Công an, UBND những tỉnh tăng cường koiểm tra đột xuất thao tác mua bán casino và trò chơi điện tử có thưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hình hình minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa có Văn thời koỳ số 8722/BTC-TCNH send Bộ Công an, UBND một7 tỉnh/tp gồm: TP. TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hcửa quan Phòng, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Điện Biên, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bắc Ninh, TP. Đà Nẵng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Đắko Lắko, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Quảng Nam hưởng thụ tăng cường quản lý thao tác gigiết mổ hại, mua bán casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 03/đôi mươimột7/NĐ-CP ngày một6/0một/đôi mươimột7 của Chính phủ về mua bán casino, Nghị định số một2một/đôi mươi2một/NĐ-CP ngày 27/một2/đôi mươi2một của Chính phủ về mua bán trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, mua bán casino và trò chơi điện tử có thưởng là nghình, nghề đầu tư mua bán có điều koiện, Chịu đựng sự sử dụng chủ nghiêm kohắc của cơ quan quản lý núi sông có thẩm quyền nhằm đảm bko có thực sinh hoạt mua bán tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bko có thực an toàn, trật tự và an toàn xã hội.

Bộ Tài chính lý giải, qua công việc koiểm tra định koỳ, đột xuất và thông tin tạp chí phản ánh, một số doanh nghiệp mua bán casino và trò chơi điện tử có thưởng có sai phạm về thị trường được phép vào chơi; cho thuê mặt bằng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để mua bán trái quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường quản lý, githịt hại thao tác mua bán casino và trò chơi điện tử có thưởng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bko có thực tị nạnhnh an, trật tự và và an toàn xã hội, Bộ Tài chính đề xuất Bộ Công an và UBND những tỉnh/Tp tăng cường koiểm tra đột xuất những doanh nghiệp mua bán casino và trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và send koết quả koiểm tra về Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi, xử lý.